Ordynator Leków

Ordynator Leków
Miesięcznik


Wydawca

Ordynator Leków
ul. Chocimska 22 (gmach GBL)
00-791 Warszawa

telefon (+22) 848 57 54,
(+22) 849 78 51...53 w. 122, 137
faks (+22) 848 57 54
e-mail: ordynatorlekow@ordynatorlekow.pl


Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny
Mariusz Chomicki

Zastępcy redaktora naczelnego
Maria Pietrusiewicz
Lidia Chomicka

Dyrektor Wydawnictwa
Dariusz Kozak


Prenumerata

roczna - 115 zł, półroczna - 60 zł
Wpłat prosimy dokonywać na rachunek:
Ordynator Leków
Kredyt Bank SA I O/Warszawa
nr 15001012-121010088658

Osoby chcące otrzymać fakturę prosimy o przesłanie kserokopii dowodu wpłaty.

Informacje i zamówienia:
ordynatorlekow@ordynatorlekow.pl

Więcej informacji,
formularz przelewu/wpłaty... ->

Nr 2 - grudzień 2001

Artykuły

prof. Jerzy Ostrowski - Farmakologiczne leczenie choroby wrzodowej

Każdego chorego z chorobą wrzodową dwunastnicy (nawet bez wcześniejszego potwierdzenia obecności infekcji H. pylori) oraz tych chorych z chorobą wrzodową żołądka, u których obecność H. pylori zostanie potwierdzona, należy leczyć antybakteryjnie.

prof. Eugeniusz J. Kucharz - Reumatoidalne zapalenie stawów - strategia leczenia farmakologicznego

Farmakoterapia stosowana u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów jest często kombinacją kilku leków. Wymaga to szczególnej uwagi, bowiem może powodować nasilenie działań niepożądanych. Z drugiej strony uważa się, że brak skuteczności leczenia jest często wynikiem podawania zbyt małych dawek. Wszystko to sugeruje, że należy stosować rozważną, ale agresywną terapię.

Klinika urologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

W chwili obecnej leki antycholinergiczne stanowią podstawowy „złoty standard” w leczeniu pęcherza nadreaktywnego. Więcej o farmakologicznym leczeniu nietrzymania moczu znajdziesz na stronie Kliniki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

prof. Antoni Prusiński - Farmakologiczne leczenie samoistnych bólów głowy w podstawowej opiece zdrowotnej

Grupa samoistnych bólów głowy obejmuje kilka chorób i zespołów, w których ból jest głównym objawem, ale jego przyczyna wciąż pozostaje niewyjaśniona. Należą tu przede wszystkim migrena i ból głowy typu napięciowego oraz rzadsze choroby, spośród których należy wymienić ból klasterowy, przewlekłą napadową hemikranię, samoistny kłujący ból głowy oraz tak zwane bóle koitalne. Niniejszy artykuł jest poświęcony farmakoterapii wyżej wymienionych jednostek chorobowych.

doc. Anna Doboszyńska - Rozpoznawanie i farmakoterapia astmy oskrzelowej

W ciągu ostatnich lat w leczeniu astmy nastąpiły istotne zmiany odnośnie kolejności stosowanych leków i drogi ich podania. Uważa się, że leki podawane wziewnie działają skuteczniej i wywołują mniej działań niepożądanych. Zmiana dotyczy także sposobu dawkowania leków. Obecnie zaleca się stosowanie na początku leczenia większych dawek leków i stopniowe ich zmniejszanie. Ułatwia to znalezienie najmniejszych skutecznych dawek i optymalne ich zwiększenie przez pacjenta w razie nasilenia objawów choroby.

prof. Lidia B. Brydak - Farmakoterapia grypy

Dotychczasowe metody walki z grypą to: szczepienia (profilaktyka), stosowanie leków antywirusowych, amantadyny (profilaktyka i leczenie), rymantadyny (profilaktyka i leczenie), rybawiryny (leczenie), relenzy (leczenie), tamiflu (profilaktyka i leczenie), stosowanie leków OTC (zmniejszają nasilenie objawów, ale nie mają wpływu na wirusa), stosowanie antybiotyków (użyteczne w przypadku powikłań, ale nie mają wpływu na wirusa).

Nowe leki - komentarz:

Informacje o preparatach: Pramidin, Anzemet, PegIntron, Renagel.

Wykaz nowo zarejestrowanych leków - sierpień 2001

Julia Tańska - Komentarz do nowego wykazu środków farmaceutycznych dopuszczonych do obrotu poza aptekami

dr Stanisław Vogel - Nowe zasady wystawiania receptPowrót na stronę główną