Ordynator Leków

Ordynator Leków
Miesięcznik


Wydawca

Ordynator Leków
ul. Chocimska 22 (gmach GBL)
00-791 Warszawa

telefon (+22) 526 35 36,
(+22) 526 35 37
faks (+22) 526 35 38
e-mail: ordynatorlekow@ordynatorlekow.pl


Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny
Mariusz Chomicki

Zastępcy redaktora naczelnego
Maria Pietrusiewicz
Lidia Chomicka

Dyrektor Wydawnictwa
Dariusz Kozak


Prenumerata

roczna - 115 zł, półroczna - 60 zł
Wpłat prosimy dokonywać na rachunek:
Kredyt Bank SA I O/Warszawa
nr 15001012-121010088658

Osoby chcące otrzymać fakturę prosimy o przesłanie kserokopii dowodu wpłaty.

Informacje i zamówienia:
ordynatorlekow@ordynatorlekow.pl


Prenumerata

Prenumeratę "Ordynatora Leków" można rozpoczać od dowolnego numeru.

Prosimy dokonać wpłaty kwoty 115 zł (prenumerata roczna), 60 zł (półroczna) lub ich wielokrotności (przy zamówieniu większej liczby egzemplarzy) na rachunek:
       Ordynator Leków
       Kredyt Bank SA I O/Warszawa
       nr 15001012-121010088658

Zapraszamy do skorzystania z formularza przelewu/wpłaty dostępnego w każdym numerze "Ordynatora Leków" lub z formularza przelewu/wpłaty, który można ściągnąć (1,5 MB) i wydrukować na każdej kolorowej drukarce (potrzebny jest bezpłatny program Adobe Acrobat Reader, do ściągnięcia ze strony WWW firmy Adobe: www.adobe.com/acrobat).

Szczegółowych informacji o prenumeracie "Ordynatora Leków" udzielamy pod adresem ordynatorlekow@ordynatorlekow.pl oraz pod numerem telefonu (+22) 848 57 54.

Wypełnienie poniższego formularza ułatwi i przyspieszy wysyłkę. Dziękujemy.

Zgłoszenie prenumeraty

Imię
Nazwisko
Firma / instytucja (opcjonalnie)

Adres do wysyłki prenumeraty
ulica, nr domu, nr mieszkania
kod pocztowy, miejscowość   
Prenumerata roczna
półroczna      (proszę wybrać liczbę) egzemplarzy
od numeru
(proszę wpisać pierwszy numer z okresu prenumeraty)

zamówienie na numery archiwalne
Informacja o dokonanej wpłacie
Kwotę wpłacono na konto
dnia    
Informacja o fakturze
Faktura Proszę o wystawienie faktury VAT:   tak    nie

Fakturę proszę wystawić na (wpisać jeżeli dane różnią się od wpisanych wcześniej danych korespondencyjnych):


NIP Prosimy o wpisanie numeru NIP (w przypadku prenumeraty na fakturę)
Upoważnienie Upoważniam wydawnictwo
do wystawienia faktury bez mojego podpisu tak     nie
Kontakt Prosimy o wpisanie adresu poczty elektronicznej
lub telefonu kontaktowego (z numerem kierunkowym)


Powrót na stronę główną